موضوع اين صفحه: يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول


بروكسل و باز هم حس غربت

دوشنبه 6 شهریور 1391 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

ت مثل تنهايي

چهارشنبه 9 شهریور 1390 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

آزادي محمد

یکشنبه 6 شهریور 1390 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

غربت

شنبه 5 شهریور 1390 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

دنياي من دنياي ديروز نيست

یکشنبه 14 آذر 1389 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

کوچ

دوشنبه 17 اسفند 1388 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

اتاق خالی

چهارشنبه 18 شهریور 1388 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

بیگانگی

یکشنبه 8 شهریور 1388 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

باز هم من هستم که می رم

شنبه 7 شهریور 1388 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

ایران سبز است و سبز خواهد ماند

سه شنبه 13 مرداد 1388 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

اعترافات

دوشنبه 12 مرداد 1388 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

آزادی استقلال جمهوری ایرانی

پنجشنبه 8 مرداد 1388 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

سهراب

یکشنبه 21 تیر 1388 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

خانه ایی بی پرده در دنیای سبز

شنبه 20 تیر 1388 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

هجده تیر

جمعه 19 تیر 1388 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

حساب روزها رو ندارم

دوشنبه 15 تیر 1388 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

خانه نشینی

یکشنبه 7 تیر 1388 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

روز یازدهم تجربه ای در مترو

چهارشنبه 3 تیر 1388 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

روز دهم

دوشنبه 1 تیر 1388 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

روز نهم تظاهرات در مقابل بورس

یکشنبه 31 خرداد 1388 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

دوباره در بند دویست و نه اوین

سه شنبه 25 فروردین 1388 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

روز تولد من

یکشنبه 19 اسفند 1386 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

مامانم اینجاست

شنبه 18 اسفند 1386 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

سال جدید

سه شنبه 11 دی 1386 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

خاطره

شنبه 17 آذر 1386 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

چاه

شنبه 10 آذر 1386 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

روتین

یکشنبه 13 آبان 1386 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

پاییز

یکشنبه 13 آبان 1386 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

عریانی

پنجشنبه 10 آبان 1386 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

بازگشت به عقب

شنبه 5 آبان 1386 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

انتظار

یکشنبه 15 مهر 1386 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

بادبادک باز

جمعه 26 مرداد 1386 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

روز مادر

یکشنبه 23 اردیبهشت 1386 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

سال نو

شنبه 11 فروردین 1386 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

دیروز

شنبه 4 فروردین 1386 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

روز تولد تو

شنبه 26 اسفند 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

تولد

جمعه 18 اسفند 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

خانه تکانی

سه شنبه 15 اسفند 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

انسان پوچ

جمعه 11 اسفند 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

کار امروز را به فردا نگذارم

دوشنبه 7 اسفند 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

آرزو

دوشنبه 7 اسفند 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

هذیان

دوشنبه 7 اسفند 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

خواندن زویا پیرزاد در بروکسل

سه شنبه 24 بهمن 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

زندانی

سه شنبه 24 بهمن 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

توفان

یکشنبه 24 دی 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

بازگشت به خانه

جمعه 22 دی 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

یک سال دیگر گذشت

دوشنبه 11 دی 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

عریانی باغ

جمعه 1 دی 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

شب چله

پنجشنبه 30 آذر 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

قرمز و سبز

یکشنبه 26 آذر 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

بازگشت زندگی

دوشنبه 6 آذر 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

دو دنیا

دوشنبه 6 آذر 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

حس یک صبح پاییزی

چهارشنبه 1 آذر 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

حس دوگانه

شنبه 27 آبان 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

داستانهای دنیای من

جمعه 19 آبان 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

زندانی درون

چهارشنبه 10 آبان 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

دخترم توفان

چهارشنبه 29 شهریور 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

حذف ن

یکشنبه 26 شهریور 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

انتظار

یکشنبه 26 شهریور 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

کوچ

شنبه 25 شهریور 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

نمی دانم از کجا شروع کنم

جمعه 17 شهریور 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

ماهی کوچک

شنبه 4 شهریور 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

من و سایه ام

جمعه 27 مرداد 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

نوشتن

یکشنبه 25 تیر 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

کسی که هیچوقت نمی آید

سه شنبه 20 تیر 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

نوستالژی

سه شنبه 30 خرداد 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

افکار

پنجشنبه 18 خرداد 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

توهم

پنجشنبه 11 خرداد 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

عادت می کنیم

سه شنبه 9 خرداد 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

چراغهای رابطه

پنجشنبه 4 خرداد 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

چه کسی پنجره ها را بسته بود

سه شنبه 2 خرداد 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

جای خالی مادربزرگ

یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

مرگ و زندگی

یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

حس انسان شکست خورده

جمعه 29 اردیبهشت 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

بی خوابی

جمعه 29 اردیبهشت 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

الدوز و عروسک سنگ صبور

چهارشنبه 27 اردیبهشت 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

هراس

دوشنبه 18 اردیبهشت 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

پریشانی

پنجشنبه 7 اردیبهشت 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

پایان مرخصی

دوشنبه 28 فروردین 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

نیاز

پنجشنبه 10 فروردین 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

عمر رابطه

پنجشنبه 3 فروردین 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

دور باطل

شنبه 20 اسفند 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

زندگی

پنجشنبه 18 اسفند 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

تولد

پنجشنبه 18 اسفند 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

آخرین شبگردی

دوشنبه 1 اسفند 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

گذشت زمان

چهارشنبه 26 بهمن 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

حراج عشق

سه شنبه 25 بهمن 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

یکشنبه برفی

یکشنبه 23 بهمن 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

دور باطل

یکشنبه 23 بهمن 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

سپیده

شنبه 22 بهمن 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

طبق معمول

چهارشنبه 19 بهمن 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

راه رفتن در مه

پنجشنبه 13 بهمن 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

گپ سه نفری

شنبه 8 بهمن 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

شبهای تنهایی

جمعه 7 بهمن 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

ماهی

جمعه 7 بهمن 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

باد

پنجشنبه 6 بهمن 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

شب

جمعه 30 دی 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

کسی که مثل هیچکس نیست

چهارشنبه 28 دی 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

ناتوانی

سه شنبه 27 دی 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

آیاها

یکشنبه 25 دی 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

سرگیجه

دوشنبه 19 دی 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

خواهری کوچک با قلبی بزرگ

جمعه 16 دی 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

سیب

پنجشنبه 15 دی 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

نگرانی های یک روح

چهارشنبه 14 دی 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

لندن، روز آخر

شنبه 10 دی 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

باز هم لندن

جمعه 9 دی 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

لندن

پنجشنبه 8 دی 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

زندگی، من و چمدان

سه شنبه 6 دی 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

پوست نازک حال

یکشنبه 4 دی 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

هجده سالگی

شنبه 26 آذر 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

یک قدم کوچک

جمعه 25 آذر 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

نوشتن

سه شنبه 22 آذر 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

تولد

یکشنبه 20 آذر 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

با ضعف ها چه باید کرد؟

پنجشنبه 17 آذر 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

کرم شب تاب

سه شنبه 15 آذر 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

سیم های رابطه

دوشنبه 14 آذر 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

بی خوابی

شنبه 12 آذر 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

برف

شنبه 5 آذر 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

سال تولد برادرم

چهارشنبه 2 آذر 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

گم شدن در مه

دوشنبه 23 آبان 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

کدامیک آن دیگری را می سازد.

چهارشنبه 18 آبان 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

مثل سابق

شنبه 14 آبان 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

آینه در مه

جمعه 13 آبان 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

هالووین

سه شنبه 10 آبان 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

جای خالی

دوشنبه 9 آبان 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

عصر یک روز پاییزی

جمعه 6 آبان 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

در جا زدن

سه شنبه 3 آبان 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

کارنامه

سه شنبه 3 آبان 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

جایگاه من

یکشنبه 1 آبان 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

دخترم

چهارشنبه 27 مهر 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

تغییر

چهارشنبه 27 مهر 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

پاییز

دوشنبه 25 مهر 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

زمان

یکشنبه 20 شهریور 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

آخر هفته طولانی

یکشنبه 2 مرداد 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

پیراهن آبی

یکشنبه 2 مرداد 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

جای خالی دخترم

پنجشنبه 23 تیر 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

فریاد

یکشنبه 19 تیر 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

dead can dance

جمعه 17 تیر 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

لحاف چل تکه

سه شنبه 14 تیر 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

بودن یا نبودن

دوشنبه 13 تیر 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

درخت گوج سبز همسایه

یکشنبه 12 تیر 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

پوست انداحتن

یکشنبه 5 تیر 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

من رای میدم

پنجشنبه 26 خرداد 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

سال نو مبارک

سه شنبه 2 فروردین 1384 | لينک ثابت | 0 دنبالک

کسالت!

یکشنبه 17 آبان 1383 | لينک ثابت | 0 دنبالک

زلزله بم

یکشنبه 10 اسفند 1382 | لينک ثابت | 0 دنبالک

سرما خوردگی

پنجشنبه 9 بهمن 1382 | لينک ثابت | 0 دنبالک

ديوارهاي سست دنياي من

شنبه 6 دی 1382 | لينک ثابت | 0 دنبالک

جاي خالي

سه شنبه 2 دی 1382 | لينک ثابت | 0 دنبالک

كوچ

پنجشنبه 6 آذر 1382 | لينک ثابت | 0 دنبالک

نوستالژي

دوشنبه 12 آبان 1382 | لينک ثابت | 0 دنبالک

واهمه

دوشنبه 5 آبان 1382 | لينک ثابت | 0 دنبالک

بارش برف

شنبه 3 آبان 1382 | لينک ثابت | 0 دنبالک

جايزه صلح نوبل

یکشنبه 20 مهر 1382 | لينک ثابت | 0 دنبالک

كوچ

سه شنبه 15 مهر 1382 | لينک ثابت | 0 دنبالک

تكرار

دوشنبه 14 مهر 1382 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

جلوه هاي ظاهري

دوشنبه 7 مهر 1382 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

تحصن پناهجويان ايراني در بلژيك

دوشنبه 7 مهر 1382 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

كسالت

دوشنبه 7 مهر 1382 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

شبهاي تهران

جمعه 21 شهریور 1382 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

شباهتي به او ندارم

چهارشنبه 19 شهریور 1382 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

دور باطل

سه شنبه 18 شهریور 1382 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

مطب دکتر

پنجشنبه 13 شهریور 1382 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

جستجوی سرنوشت

چهارشنبه 12 شهریور 1382 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

بازگشت

جمعه 7 شهریور 1382 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

جنگ

یکشنبه 3 فروردین 1382 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

بهانه

سه شنبه 20 اسفند 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

و تولد و تكامل و

دوشنبه 19 اسفند 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

پایان هفته

جمعه 2 اسفند 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

شبگردی در سرما

پنجشنبه 24 بهمن 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

هوا باز هم سرد شد.

شنبه 14 دی 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

آخر خط

شنبه 14 دی 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

حالم خوب است

یکشنبه 24 آذر 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

روز بزرگي در زندگي من

شنبه 23 آذر 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

من خانم زويا پيرزاد نيستم

شنبه 23 آذر 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

حادثه

شنبه 25 آبان 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

خانه

جمعه 24 آبان 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

بعد از سه روز تعطيلي،

دوشنبه 20 آبان 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

اگر نقاش بودم

یکشنبه 19 آبان 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

من و خانم ایرانی

چهارشنبه 15 آبان 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

زندگی در حال

دوشنبه 13 آبان 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

خودکشی

چهارشنبه 8 آبان 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

آن كلاغي كه پرید

چهارشنبه 8 آبان 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

كوچ

شنبه 27 مهر 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

باد مرا با خود نخواهد برد

جمعه 19 مهر 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

غيبت برای همه چیز و هیچ چیز

یکشنبه 14 مهر 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

بانوي ايراني و روز پدر

سه شنبه 2 مهر 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

مي خواست بر جراحت روحش

شنبه 30 شهریور 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

روزی مهم

پنجشنبه 28 شهریور 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

متولد ماه مهر

چهارشنبه 27 شهریور 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

اتفاق جالب

دوشنبه 25 شهریور 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

مرگ

سه شنبه 12 شهریور 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

برادرم شعر مي نويسد

یکشنبه 10 شهریور 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

فرهاد در گذشت

یکشنبه 10 شهریور 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

من و دخترم

جمعه 8 شهریور 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

پرواز

جمعه 8 شهریور 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

زني كه خودش را گم کرده بود

چهارشنبه 6 شهریور 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

پاییز

دوشنبه 4 شهریور 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

فرش گل

جمعه 1 شهریور 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

ناگفته ها

پنجشنبه 31 مرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

گلايه

دوشنبه 28 مرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

شكار لحظه ها

دوشنبه 28 مرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

پايان

یکشنبه 27 مرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

باز يافت

یکشنبه 27 مرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

تعطيلي

جمعه 25 مرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

طرح هاي پيشنهادي در رابطه

سه شنبه 22 مرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

طرح هاي پيشنهادي ۲

جمعه 18 مرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

سر درد

پنجشنبه 17 مرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

خانه هاي عفاف

سه شنبه 15 مرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

دوستي

یکشنبه 13 مرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

غيبت

جمعه 11 مرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

بطری شراب

پنجشنبه 3 مرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

زندگي در مه

دوشنبه 31 تیر 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

کاش میشد

جمعه 28 تیر 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

میل پرواز

سه شنبه 25 تیر 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

هر بار

سه شنبه 25 تیر 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

نيلوفر هاي آبي

جمعه 21 تیر 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

من، شب و تنهایی

سه شنبه 18 تیر 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

من درد مشتركم، مرا فرياد

سه شنبه 18 تیر 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

می توانم هر بار در نقشی باشم

یکشنبه 16 تیر 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

دیوار قرمز

جمعه 14 تیر 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

غمگین می نویسم

یکشنبه 9 تیر 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

تابوی طلاق

شنبه 8 تیر 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

سهم من از زندگي

جمعه 7 تیر 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

كابوس

جمعه 7 تیر 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

علایق مشترک

یکشنبه 2 تیر 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

من وسايه ام

یکشنبه 2 تیر 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

تركيه در نيمه نهايي

شنبه 1 تیر 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

آرزوها

جمعه 31 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

نگراني هاي يك گياه

جمعه 31 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

خستگی

پنجشنبه 30 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

پاسخ نويسنده باكره

چهارشنبه 29 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

خشونت بر عليه زنان

سه شنبه 28 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

جور ديگر بايد ديد

سه شنبه 28 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

سفر

سه شنبه 28 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

چيدن ستاره

سه شنبه 28 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

وسوسه

سه شنبه 28 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

نوستالژي

سه شنبه 28 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

تعویض آدرس

یکشنبه 26 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

وقتي همه در ها بسته اند

پنجشنبه 23 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

يادگار دوست

چهارشنبه 22 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

آشتي

چهارشنبه 22 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

انتقاد

سه شنبه 21 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

می خواهم خودم باشم

دوشنبه 20 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

فریاد خشم

دوشنبه 20 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

در سوگ دوستي

یکشنبه 19 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

توصيه نوشته " گل كو"

جمعه 17 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

خوابي قديمي

جمعه 17 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

افكار سنتي در ظاهري مدرن

چهارشنبه 15 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

باران

سه شنبه 14 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

آخرين مطلب شبح را بخوانيد.

دوشنبه 13 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

تصفيه حساب با گذشته

دوشنبه 13 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

اين جمله از «يونگ» است

یکشنبه 12 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

كسي كه مثل هيچكس نيست

شنبه 11 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

من و دوستم

جمعه 10 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

حجاب

چهارشنبه 8 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

zinneke parade در بروكسل ديروز

یکشنبه 5 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

گلايه

جمعه 3 خرداد 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

لزوم خود سانسوري

جمعه 27 اردیبهشت 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

خلايي به قدمت زن! غريزه

دوشنبه 23 اردیبهشت 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

اول ماه مه

چهارشنبه 11 اردیبهشت 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

انتخابات در فرانسه

دوشنبه 2 اردیبهشت 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

دادگاه

دوشنبه 26 فروردین 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

برگشت با سال نو

پنجشنبه 1 فروردین 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

هويت بلژيكي

چهارشنبه 15 اسفند 1380 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

حق انتخاب

جمعه 10 اسفند 1380 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

دلتنگي هاي آدمي

سه شنبه 7 اسفند 1380 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

حفره

چهارشنبه 1 اسفند 1380 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

پدر بزرگ

یکشنبه 28 بهمن 1380 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

ای کاش عشق را زبان سخن بود

یکشنبه 21 بهمن 1380 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

رکود

پنجشنبه 18 بهمن 1380 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

اولين شعر عاشقانه

دوشنبه 15 بهمن 1380 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

بلواری به درازای تنهایی

دوشنبه 15 بهمن 1380 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

بی همگان بسر شود ، بی تو بسر نمی شود

دوشنبه 8 بهمن 1380 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

نوستالژی

پنجشنبه 4 بهمن 1380 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

خود فروش

چهارشنبه 3 بهمن 1380 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

Avec toi le ciel m'appartient

دوشنبه 1 بهمن 1380 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

Sa voix,celle qui me rappele

یکشنبه 23 دی 1380 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

La nuit plus belle que

شنبه 22 دی 1380 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

Je veux tracer ma route,

پنجشنبه 20 دی 1380 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک