روز تولد تو

شنبه 26 اسفند 1385

امروز روز تولد توست٬ از خواب بیدار شده ام و نمی خواهم به سراغ کارهای همیشگی بروم٬ امروز خانه را جارو نمیکنم٬ تار عنکبوت ها مزاخمم نخواهند بود و من گرد گیری نمیکنم٬ لباسهای چرک را نمی شویم٬ آنهایی را که خشک شده اند اتو نمی کنم٬ به فکر نهار نخواهم بود امروز٬ فکر شام را هم نخواهم کرد٬ به باغچه هم کاری نخواهم داشت٬ علفهای هرز را به حال خود خواهم گذاشت٬
لباس می پوشم و بزرگترین ساکم را برمیدارم و به بازار میروم٬ بازاری که در آن نه میوه میفروشند و نه سبزی و نه گل و نه هیچ چیز دیگری که در بازارهای معمولی میفروشند٬ به بازاری میروم که در آن حروف الفبا را میفروشند از هر اندازه و از هر رنگ که بخواهی و چند کیلو حرف خواهم خرید٬ به خانه برخواهم گشت و با بخشی از حرفها کلمه میسازم وبعد با کلمه ها جمله میسازم٬ بعد هم از میان قر قره های خیاطی ات چند رنگ قشنگ را انتخاب میکنم و جمله هایم را به نخ میکشم و با آنها برایت گردبند درست میکنم٬ یک دستنبند و یک جفت گوشواره هم درست میکنم٬
بقیه حروف را هم به خودت میدهم تا از آنها به روش خودت چندین پیراهن بدوزی که قالب تنت باشند ٬اینطوری یکی را وقتی که خوشحالی میپوشی٬ یکی را وقتی که غمگینی٬ یکی را برای رقصیدن و یکی را هم برای تنهایت خواهی پوشید ٬ میدانم با طرح اشنایی و با رنگ٬ میتوانی کلمات را هر جوری که می خواهی لابلای طرح هایت و در زمینه های رنگیت بگنجانی٬ اینطوری می شود خواندت ٬ اینطوری میتوانم بخوانمت٬

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/574


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: