بی همگان بسر شود ، بی تو بسر نمی شود

دوشنبه 8 بهمن 1380

سالن سراپا گوش بود
طنين جادويي موسيفي همه را تسخير كرده بود
همه را به دوردستها برده بود
انجا كه بهاي آزادي در ادراك نمي گنجد
سرزمين بايدها و نبايدها
آنجا يي كه هر چيزي جواز ميخواهد
آنحايي كه نميشود بي هراس خنديد ، بي هراس رقصيد
بي هراس پاي كوبيد ، بي هراس عشق ورزيد
بي هراس نوشت ، بي هراس خواند
شجريان مي خواند ”بي همگان بسر شود ،بي تو بسر نميشود”
و من به شماها فكر ميكردم
ساكنان ” آنجا ”
شمايي كه از من دوريد
شمايي كه از هر كس به من نزديكتريد

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/369

فهرست سايت هاي که به اين مطلب لينک داده اند:

» "Eight Street Latinas" نوشته "Eight Street Latinas"
Eight street latinas   Eight street latinas     [ادامه مطلب]

دنبالکDecember 20, 2005 09:51 AM


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: