غيبت

جمعه 11 مرداد 1381

يك هفته غيبت، يك هفته دوري از تمامي كساني كه نوشته هايشان هر روز از دريچه چشمانم به ژرفناي درونم مي خزند و در ورق پاره هاي ذهنم ثبت مي شوند. از شنبه پيش تا امشب مسافرت بودم.سفري داشتم به پراگ، پايتخت چكسلواكي كه حتما از آن خواهم نوشت. يك هفته از شما دوستان وبلاگيم و از دوستان خوب بروكسلم دور بودم. دلم براي همه تنگ شده بود. دلم براي پروين، سهيلا، مژگان وترانه كه در بروكسل نيست ولي براي من هميشه همين نزديكي هاست حسابي تنگ شده بود. جاي همه را خالي كردم. خانواده ام، كه بايد چند ماه ديگر را در انتظار ديدارشان سپري كنم ودر تمامي لحظات خوب از يادشان سايه اي مي سازم و به دنبالم مي كشانم. دوستانم كه در هر جاي دنيا كه باشم در ياد من و با من هستند. و تمامي كساني كه مي خوانمشان. دوستاني كه در نبود من برايم نامه داده بودند. ياس كبود عزيز من ترا فراموش نكرده ام. از اينكه به ياد من بودي ممنونم.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/275


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: