پاسخ نويسنده باكره

چهارشنبه 29 خرداد 1381

نويسنده باكره در مورد نوشته جور ديگري بايد ديد لطف كرده و نظرش را براي من در زير نوشته ام نوشته. من هم چند خطي در جواب اين دوست عزيز مي نويسم :
من تا كنون اين اتفاق برايم نيافتاده و هيچيك از دوستانم روسپی از آب در نيامده اند. ولي سالهاست كه تلاش مي كنم جور ديگري به يك سري از ارزشهاي اخلاقي و پيش ساخته كه اغلبشان به گونه اي ريشه در اخلاقيات جامعه سنتي دارند نگاه كنم. همانطور كه در آخر مطلب نو شته ام، حداقل قضاوت نخواهم كرد چون ياد گرفته ام همه چيز را نسبي ببينم.
در ثاني، گفته اي كه زنان با ادراك بيشتري نسبت به يك روسپي اظهار نظر مي كنند چون از جنس خودشان است. دوست عزيز فراموش نكن كه روسپيگري خاص زنان نيست و مردان زيادي به روسپيگري مي پردازند. فقط تعداد زنان رو سپي بيش از مردان است.
با توجه به وضعيت اقتصادي كنوني ايران بعيد نيست كه مرداني هم به روسپيگري روي آورده باشند. اگر تاكنون روسپي مرد نداشته ايم، دليل بر اين نيست كه با اين پديده روبرو نخواهيم شد.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/305


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: