خستگی

پنجشنبه 30 خرداد 1381

تمام خستگي ام در حبابي از كف صابون مي دمم، پنجره را باز مي كنم و ان را زير باران مي فرستم.
تا فردا.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/302


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: