جستجوی سرنوشت

چهارشنبه 12 شهریور 1382

برگشته ام اما نگاهم به دورهاست.

جاده های پر پيچ و خم زندگيم. جادهای سر سبز شمال که ميشد تمامی ترسهای کودکی، اضطرابهای نوجوانی را در ميان جنگلهای انبوهش پنهان کرد.

جویبارهايش غم سرخوردگی های جوانی را ميشستند و با خود می بردند.

آمده بودم به ديدار دوباره گذشته، سفری بس دشوار، ضبط ماشين ترانه مرا ببوس را پخش می کند و من در پشت پرده ايی از اشک به مناظر اطرافم نگاه می کنم تا يک بار ديگر، در دوست ها به جستجوی سرنوشتم برگردم.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/380

فهرست سايت هاي که به اين مطلب لينک داده اند:

» "Pussies" نوشته "Pussies"
Teen pussies   Teen pussies   ... [ادامه مطلب]

دنبالکDecember 21, 2005 11:08 AM


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: