چيدن ستاره

سه شنبه 28 خرداد 1381

خوابم نميبره، از تختم ميام يواشكي بيرون و پاورچين پاورچين خودم رو به سالن مي رسونم. ميام پشت پنجره كه كمي تاريكي رو تماشا كنم. اينطوري وقتي خورشيد دوباره در بياد قدرشو بيشتر مي دونم. آسمون آبيه و پر از ستاره هاي كوچيك و بزرگ. كفشام رو پام مي كنم و كوله رو ور مي دارم تا دير نشده برم كمي ستاره بچينم.
پس فعلا تا فردا

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/310


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: