حس دوگانه

شنبه 27 آبان 1385

زندگی درخانه جاری است٬ زندگی مخلوطی است از صدای چرخ خیاطی کشیدن پارچه بر روی میز و پاره شدن نخهای کوک٬ زندگی مخلوطی است از صدای قیچی که انتهای روبانهای رنگی را که یکی بعد از دیگری بر متن پارچه سفید نقش می بندند را میبرد٬
زندگی در عصر این شنبه پاییزی مخلوطی است از صدای موسیقی زندگی دوگانه ورونیک و حس دوگانه من به که آنی ترکم نمی کند٬

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/546


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: