کدامیک آن دیگری را می سازد.

چهارشنبه 18 آبان 1384

بین انسان و زندگی کدامیک آن دیگری را می سازد؟ آیا این انسان هست که زندگی خود را می سازد یا برعکس زندگیست که انسان را می سازد؟
دو نوع نگرش متفاوت برای پاسخ به این سوال وجود دارد.

نوع اول به انسان به عنوان یک سوژه می نگرد و او را موجودی مستقل و قادر به تعیین و سازندگی سرنوشتش می پندارد. موجودی که توانای تاثیر گذاری بر دنیای اطرافش را داراست.
نگرش دوم اما به انسان به عنوان یک موجود زنده نگاه میکند که توسط جامعه برنامه ریزی شده و با استفاده از جعبه سیاهی در وجودش که ناخود آگاه نامیده می شود قابل تعریف است.
میشود با هیچیک از این دو نوع نگرش موافق نبود و انسان را تنها محصول داستانی دانست که در جریان آن در جستجوی دست یافتن به نقش اصلی است.
چیزهایی را که زندگی می کنیم به ما کمک می کنند تا داستانمان را دوباره بنویسیم. زندگیمان را با توجه به تجربیات گذشته، دوباره و به به گونه ای متفاوت بسازیم. تنها در این صورت است که می توانیم بگوییم که حال می تواند گذشته را عوض کند. در واقع گذشته را نمی شود عوض کرد و این گذشته نیست که عوض می شود، انسان تنها می تواند رابطه اش را با گذشته و داستان زندگیش تغییر دهد. یا به عبارت دیگر باید عینکش را عوض کند تابتواند با دید متفاوتی به گذشته اش بنگرد.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/448