و تولد و تكامل و

دوشنبه 19 اسفند 1381

امروز روز تولدم است. تصميم گرفم كار خاصي نكنم. از صبح زود دوستان نزديكم زنگ زدند روي مبايلم پيغام گذاشتند و اي ميل فرستادند. شرمنده همه شدم. حسابي ياد مادرم افتادم كه براي هفدهمين بار در روز تولدم نبود. دل و دماغ جشن گرفتن اين روز رو نداشتم. دوشنبه هم روز خوبي براي سر و صدا كردن نيست. چند روزي سر كار نرفته بودم و امروز با هزار بدبختي از رختخواب زدم بيرون به قيافه خواب آلودش كه نگاه كردم فهميدم كه يادش نيست. تعجب هم نكردم چون روز تولد خودش را ديگران يادش مي اندازند. به خودم گفتم چه اهميتي داره، امروز هم مثل روزهاي ديگه. سر كار تلفن باران شدم از دوستاني كه هميشه روشون حسابم كردم سهيلا و مژگان فرح روز پروين و رويا و بعد دخترم زنگ زد و بعد هم دوستم گوشي رو گرفت و خواست تظاهر كنه كه يادش نرفته و تولدم رو تبريك گفت. بعد هم پروين با يك دسته گل اومد دنبالم سر كار وبه قول خودمون يك حال حسابي در روز تولد مون به ما داد. واقعا سورپريز حسابي شدم. دخترم هم براي من هديه قشنگي گرفته بود. دوستم در خانه نبود و رفته بود سراغ كارهاي خريد خانه كه از زحمات من كم كنه و ... از همه جالب تر وقتي پاي كامپيوتر نشستم ديدم دوستم مهدي تو ايران ان لاين هست. سلام كرد و من هم جوابش را دادم و تولدمو نبريك گفت. داشتم شاخ در مي آوردم. آخه ما اصلا همديگر رو نديديم. از حافظه اش تعجب كردم و از توجهش. باري حسابي خوشحال شدم. از اينكه ميبينم تنها نيستم و توي اين دنياي بزرگ براي خودم گروه كوچيكي از دوستان خوب دارم دل گرم مي شم. بعد هم نوبت تلفن خواهرم و برادرم بود از تهران از كيلومترها فاصله. بعدش مهناز كه اولين ماههاي غربت رو باهم تقسيم كرديم وشهرام كه واقعا تعجب كردم كه چطور هنوز تولد منو از ياد نبرده و دوستم كه اهل لوگزامبورگ هست و تو تعطيلات هست هم از سوئيس زنگ زده و پيغام گذاشته بود. بعد هم نوبت صباي خوبم بود كه برام يك پيغام تولدت مبارك خاله فرستاده بود.
از خودم پرسيدم بدون آنها چه مي كردم. بدون اين همه آدم كه دوستشون دارم و دوستم دارن و به ياد من هستن. و در همه لحظات زندگيم در غم و شادي هام در كنارم بودند و من تونستمو مي تونم بهشون تكيه كنم. به دخترم نگاه مي كنم كه حالا ديگه قدش از من بلندتره و به دختر جووني بدل شده و مي گم خب تو اين سالها كه گذشته همچين وقتم رو به بطالت هم نگذروندم.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/217


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: