توصيه نوشته " گل كو"

جمعه 17 خرداد 1381

نوشته " گل كو" را در مورد آقاي صادقي بخوانيد كه شاهكار است. در ضمن نشان دهنده درجه اعتماد مردم ما به دست اندركاران سياسي را هم مي شود با خواندن اين نوشته و نوشته هايي شبيه به آن محك زد. چقدر دلم مي خواست مي توانستم يك همه پرسي از مردم بكنم و اسمش را هم بگذارم «ميزان اعتماد نسل جوان به دست اندركاران امور مملكت».

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/322


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: