تعطيلي

جمعه 25 مرداد 1381

ديروز تعطيلي عمومي بود و خيلي از ادارات امروز را هم تعطيل كرده اند. به اين ترتيب با شنبه و يكشنبه چهار روز تعطيلي داريم.
بهترين چيزش ماندن در تختخواب تا ده صبح است. ساعت، مفهوم خود را از دست مي دهد، اولين كاري كه مي كني دوش گرفتن و لباس پوشيدن نيست. مي شود حتي در تخت ماند و به صداهاي بيرون گوش داد. ميشود روي ديوار بالاي تخت اثر پشه هايي را كه با كف دست له كرده اي يافت، شمرد و به خود گفت : اميدوارم لكش پاك شود. مي شود خوابهاي شب گذشته را در ذهن مرور كرد، مي شود حتي تعبيرشان كرد.
مي شود به دنبال آخرين تصوير ماه، درخاطره ذهن خسته پايان يك روز گشت و آن را يافت.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/267


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: