ت مثل تنهايي

چهارشنبه 9 شهریور 1390

إنكار هر چي ادما به هم نزديكتر ميشن هر همديگر رو كمتر و يا بهتره بگم يختار ميفهمن. بعضي اوقات بدجوري حس ناتواني مي كنم و نمي دونم كجا برم داد بزنم.
روبوي أدما ميشينم و با نهايت آرامي به حرفاشون گوش ميدم. تو خلوت خودم احساس تنهايي ميكنم.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/635


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: