جنگ

یکشنبه 3 فروردین 1382

هر جا ميروم سخن از جنگ است. تلويزيون را روشن مي كنم لاشه سربازهاي آمريكايي كشته شده، كمي بعد مجروحان عراقي در يكي از بيمارستانهاي بغداد. چهره صدام حسين در حالي كه مي خندد. تصويرجرج بوش كه از بس اسمش را شنيده ام حالت تهوع به من مي دهد. تظاهرات ضد جنگ در برلين در آمستردام در بروكسل در پاريس و ....جنگ و جنگ و جنگ ....
پنجشنبه همه مردم به محل سفارت آمريكا هجوم آوردند و خشم و انزجار خودشان را از سياست هاي جرج بوش نشان دادند. روز جمعه هزاران نفر به خيابانها ريختند. شنبه از ساعت 2 بعد از ظهر تظاهر كنندگان خيابانها را اشغال كردند. مسير راهپيمايي اين بار اما از جلوي سفارت بود. كمي در آنجا توقف كرديم. دخترم را كه چند روز پيش پانزده سالش شد را هم با خودم برده بودم. دلم مي خواهد او هم با جريانات و مسائل سياسي روز آشنا شود. نمي دانم چرا گريه ام گرفته بود. بغض گلويم را مي فشرد و من خودم را به زور كنترل كرده بودم. يك مشت از جوانهاي عرب شروع به پرت كردن تخم مرغ و گوجه فرنگي و سنگ به طرف نيروهاي پليس كردند. تظاهرات صلح طلبانه هم داشت بوي جنگ مي گرفت. از محل دور شدم و به مسير ادامه دادم. نمي خواستم در خشونت سهمي داشته باشم. به خانه مي آيم در يكي از كانالهاي تلويزيوني چند متخصص در حال تحليل شرايط سياسي درمنطقه خاورميانه هستند. مي خواهند به اين شسوال كه آيا اين جنگ براي نفت است يا نه پاسخي بيابند. حوصله ام سر مي رود كانال را عوض مي كنم.
تلويزيون تصوير عراقي هاي نمي دانم كدام شهر اشغال شده را نشان مي دهد كه سربازان آمريكايي را در آغوش مي گيرند و به آنها غذا مي دهند. كانال را عوض مي كنم. ساختمانهاي ويران شده و مردمي كه در زير آورار به دنبال عزيزي مي گردند و مي گويند مرگ بر بوش ، مرگ بر آمريكا. حالم بد مي شود. حال كسي را دارم كه كه بعد از سر كشيدن يك ليوان شربت شيرين به او يك ليوان سركه خورانده باشند. براستي من در كجا ايستاده ام. تمام ايراني هاي اينور مرز تا آنجا كه من مي دانم مخالف حمله آمريكا هستند و مي شنوم كه آنور مرز اوضاع متفاوت است. نمي دانم چرا، حدس هاي ميزنم و لي دوست داشتم يكي جواب قانع كننده اي به من مي داد. از جنگ بيزارم بر هر گونه اي كه باشد يا در هر جاي جهان كه بخواهد باشد. طرفدار جنگ بودن براي من غير ممكن است.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/215


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: