نوستالژی

پنجشنبه 4 بهمن 1380

باز هم وقت كم آوردم‌‌، كلي چيزها واسه نوشتن داشتم كه خستگي آخرشب مانع انسجام افكارم شده با خواندن گزارش بهمن احمدي امويي
ياد تهران افتادم و دلم گرفت
راستش نميدونم با اين احساس هم آره ، هم نه چكار كنم
بعد از تقريبا پانزده سال ، تابستان گذشته سري به وطن زدم
بوي خيابانهاي تهران همان بود‌‌ ، با وجود آلودگي هوا دلم ميخواست بيخ ديواربشينم و ريه هام رو از اون هوا پر كنم
شايد ذخيره پانزده سال ديگه كه ديگه برنگردم
هنوز چرخهاي هواپيما جمع نشده بود كه دلم تنگ شده بود
به شدت بار اولي كه ايران رو ترك كرده بودم گريستم
تمام طول سفر، به بازگشت مي انديشيدم

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/371


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: