شبگردی در سرما

پنجشنبه 24 بهمن 1381

شبها كه از خانه بيرون مي زند تاريكي است و سرما، سكوت خيابانها را وقت عربده مسافران خودروهاي در رفت و آمد مي شكند. مرداني كه تحقيرش مي كنند و چند قدم آنطرف تر براي استفاده از سرويس هاي جنسي يك زن ديگر پول مي دهند و به بعدي كه چند متر دورتر ايستاده ناسزا مي گويند. صداي شكستن شيشه اي در چند متري او و فرياد هاي مستان شب گرد.
سردش است آنقدر سرد كه تصور بزرگترين آتشها هم گرمش نخواهد كرد. او گرم نخواهد شد حتي اگر خورشيد از ماه بخواهد كه همين الان جايش را به او واگذار كند وبخواهد اگر حتي براي، او تنها او بتابد گرم نخواهد شد.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/219


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: