دوباره در بند دویست و نه اوین

سه شنبه 25 فروردین 1388

از دیروز دوباره دیوارهایی که آسمان را از تو ریغ می کنند به هم نزدیک شده اند٬ در بند دویست و نه اوین چطور روزهایت می گذرند؟ از دیروز دوباره دنیای من کوچک شده است٬ قلبم در سینه ام به سختی می گنجد و دیشب سقف اتاقی که در آن خوابیده بودم آنقدر پایین آمده بود که به سختی نفس می کشیدم٬
نتوانستم از جایم بلند شوم و پنجره را باز کنم٬ احساس می کردم این تنگی نفس مرا به تو نزدیک کرده بود و من حس نزدیکی به تو را به تنفس هوای تازه بیرون ترجیح دادم٬
با گذار روزها دنیای من کوچک و کوچک تر می شود و حس ناتوانیم بزرگتر و بزرگتر می شود٬از شمارش روزها به شمارش ماه ها رسیده ام٬ 

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/612


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: