آخر خط

شنبه 14 دی 1381

قدمهايش آنقدر تند شده بود كه تا بخود بيايد داشت مي دويد. حالا از ترس رسيدن به آخر خط قدمهايش كوچكتر و كوچكتر مي شوند. پديده عجيبي است انسان. كاش مي دانست چه مي خواهد. كاش مي دانست چه چيز را نمي خواهد. اين همه پيچيدگي براي رسيدن به نمي دانم چه.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/222


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: