آخر خط

شنبه 14 دی 1381

قدمهايش آنقدر تند شده بود كه تا بخود بيايد داشت مي دويد. حالا از ترس رسيدن به آخر خط قدمهايش كوچكتر و كوچكتر مي شوند. پديده عجيبي است انسان. كاش مي دانست چه مي خواهد. كاش مي دانست چه چيز را نمي خواهد. اين همه پيچيدگي براي رسيدن به نمي دانم چه.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/222

فهرست سايت هاي که به اين مطلب لينک داده اند:

» "Ass Traffic" نوشته "Ass Traffic"
Ass traffic   Ass traffic     [ادامه مطلب]

دنبالکDecember 21, 2005 11:43 AM

» "First Gang Bang - Teen Hardcore" نوشته "First Gang Bang - Teen Hardcore"
First gang bang - teen hardcore   First gang bang - teen hardcore     [ادامه مطلب]

دنبالکDecember 21, 2005 02:45 PM


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: