خانه ایی بی پرده در دنیای سبز

شنبه 20 تیر 1388

از وقتی که رنگ دنیای من سبز شده شب را دوست ندارم٬ پلک هایم بار سنگین خستگی را حس می کنند ولی پاهایم نخواهند مرا به سوی تختخوابی که در آنتهای راهرویی که به تازگی رنگ شده هدایت کنند٬
باغ سبز است و پرندها آواز می خوانند و هیچ کس مانع آواز خواندنشان نمی شود٬ پنجره ها مدتی است که پرده ندارند٬ پرده های قدیمی را برداشته بودیم تا پرده نو بخریم که دنیا سبز شد و ما دیگر دلمان نخواست که به جای سبزی باغ صبح ها چشممان به پرده ایی که آفتاب را ازما دریغ می کند بیافتد٬

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/620


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: