زمان

یکشنبه 20 شهریور 1384

لحظه ها می گذرند. با شتاب و بدون تردید.بی ترحم و با بی رحمی .نمی توانی دیگر نمی توانی به عقب برگردی. درست فکر کن و ببین چه میکنی . نه بهتر است فکر کنی چه که می خواهی.چگونه می خواهی باشی. یا لااقل چگونه دوست داشتی بودی.
چقدر توانسته ای خودت باشی. چقدر گذاشته اند خودت باشی. چند بار در ذهن خود نه شنیدای و دهانت بوی آری داده است. چند بار آری در کوره راه حنجره ات به خیر بدل شده است.
صادق باش . با خودت صادق باش. هر چند که می دانم صداقت را به طوری نسبی به تو آموخته اند.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/430