نوستالژي

سه شنبه 28 خرداد 1381

تو خونه جديد احساس غربت مي كنم. خانه ها همه خالي و غير مسكوني هستند. من رو بگو كه سريع اسباب كشي كردم. دلم براي خونه قديمي تنگ شده و شايد تا مدتي كه هنوز تصميم قطعي نگرفتم تو هر دوشون بنويسم.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/312


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: