یکشنبه برفی

یکشنبه 23 بهمن 1384

اولش فقط می بارید و نمی نشست ولی بعد ازظهر جدی تر شد. تا به خود بجنبیم همه جا را سفید کرده بود.تا چشم کار می کرد سفید بود. سفیدی می رفت تا همه تفاوتها را بپوشاند. می رفت تا توهم یکسانی و یکرنگی را دامن بزند. فردا برفها آبها خواهند شد و آنچه را توانسته اند بزک کنند هویت همیشگیش را بدست خواهد آورد.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/492


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: