سال نو مبارک

سه شنبه 2 فروردین 1384

دوست دارم دوباره برگردم. امیدوارم چیزی واسه گفتن داشته باشم

دنیای دوروبرم از خوابی عمیق بیدار شده و من دوست دارم از زیبایی لحظه بیدار شدن بنویسم. دنیای دوروبرم سبزه و رد خط راه آهنی که از پشت ساختمان رد میشد رو آخیرین باد سرد امسال پاک کرد و برد.
دنیای دوروبرم رو دوست دارم. روز عید رو با کسانی بودم که دوستشون دارم. بخشی از کسانی که برای دیدنشون روز شماری میکنم اگر چه در کنار من برای هجدهمین بار نبودند ولی یادشون تمام لحظات روزم رو پر از عطر عشق و دوستی کرده بود.
دلم میخواد به همشون یه بار دیگه بگم که دوستشون دارم و و این چند هزار کیلومتر ذره ای از حس نزدیکی من به اونا کم نکرده.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/414