افكار سنتي در ظاهري مدرن

چهارشنبه 15 خرداد 1381

نوشته بعضي ها من را به ياد عده اي از دوستان مذكرم مي اندازد كه دچار گونه اي از تناقض با خودشان هستند.مرداني كه در بيرون از خانه اگر با آنها رفت وآمد نداشته باشي از درجه درك و شعورشان بهت زده مي شوي. ممكن است حتي آنها را به رخ مرد زندگيت هم بكشي. اينها مردهاي سنتی اي هستند كه قبل از ترك خانه ذهنيت خود را چنان به صفات شايسته و گمراه كننده اي بزك مي كنند كه تحسين اطرافيان را بر مي انگيزند.و در خانه با اكراه وارد آشپزخانه مي شوند كه به غلط هميشه حيطه خانمها محسوب مي شود. شستن قابلمه كه ديگر فكرش را هم نبايد كرد. مرتب نگران كار تحقيقي و مطالعاتيشان هستند واگر خداي ناكرده يك روز برنامه هاشان به هم بريزد قيافه شان ديدني است. اينان كساني هستند كه تا وقتي همسرشان شاغل نيست مفعول بودنشان را در خانه با فعاليت بيرونشان توجيه مي كنند. مشكل از آنجا شروع مي شود كه خانم شروع به فعاليت اجتماعي مي كند. اينجاست كه همان خانم پس از انجام هشت ساعت كار در بيرون به خانه بر مي گردد و تازه بايد به كارهاي خانه هم سر وسامان بدهد. اينجاست كه اگر زن چيزي نگويد و خواستار كمك در امور خانه نباشد مرد هم به ريتم سابقش ادامه مي دهد. اختلافات از آنجايي آغاز مي شود كه زن خانه به ستوه آمده و تصميم مي گيرد با استناد به ضرب المثل معروف «ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است» خواسته هاي خود را به رخ شوهر روشنفكر تاريك عمل بكشد. بسياري از زوجهاي ايراني خارج ايران به خاطر همين انعطاف وتغيير ناپذيري مردان از هم پاشيده شدند و هنوز هم مي شوند. البته نقش خانم هاي ايراني را كه هم برابري حقوق زن و مرد را مطالبه مي كنند و هم با حفظ شيو ه هاي سنتي رايج در خانواده مي خواهند هم از توبره بخورندو هم از آخور را هم نبايد ناديده در اين موارد ناديده گرفت.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/326


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: