من رای میدم

پنجشنبه 26 خرداد 1384

فردا به یاد همه کسانی که دوستشون دارم و تو ایران زندگی میکنند و به یاد همه کسانی که مثل شادی صدر و پرستو و... دارن تمام نلاششون رو میکنن میرم رای میدم.

برام مهم نیست که دیگران چگونه در مورد این حرکت من قضاوت کنند. میدانم که رای دادن در این برهه از زمان یک تکلیف انسانی است و من با این کار به وظیفه ام عمل میکنم.
یادمان نرود که دستاوردهای این چند سال را فراموش نکنیم و همین که میتونیم امروز تابوی زیر سوال بردن قانون اساسی و شورای نگهبان و حتی مقام رهبری رو بشکنیم رو باید مدیون 8 سال اخیر باشیم.
میتونستیم حتی در خیالمون تصور گرد همایی زنان رو جلوی دانشگاه یا تحصن برای ازادی زندانیان سیاسی رو جلوی زندان اوین بکنیم.
دستاوردها رو از دست ندیم. رای بدیم تا یه عده رو نعش اصلاحات نایستند و کسی بیاد که بتونه رو دوش اصلاحات وایسته.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/416