بازگشت به خانه

جمعه 22 دی 1385

هوای بالتیمور حسابی سرد است و من کمتر از دو روز به برگشتم به بروکسل نمانده است٬ دو روز دیگر مانده به بازگشت٬ به خانه ایی که سرد است و در آشپزخانه اش هیچ آبی بر روی اجاق نجوشیده٬ دانه های برنج و یا هیچ چیز دیگر بر زمینش نریخته٬ صدای ماشین ظرفشویی نچیچیده٬ وارد خانه ای میشوی که پرده را هیچ دستی به مدت بیش از دو هفته کنار نزده است٬ خانه ای که از هوای تازه محروم مانده و هیچکس در آن گوشی تلفن را برنداشته اشت٬ به خانه خالی برمیگردی٬ خالی تر از همیشه خواهد بود خانه ٬
شیر آب را باز میکنی و صدای آب در حمام سرد میپیچد و لباسهایت را که بوی سفر میدهد در میآوری و زیر دوش میایستی٬

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/559


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: