حق انتخاب

جمعه 10 اسفند 1380

داشتم به اين فكر ميكردم كه اگر امكان داشت كه ادمها دوبار به دنيا بيايند دوست داشتم كه جنسيت من چي باشه ، مرد يا زن؟
ديدم دوست دارم كه دوباره دنيا رو تو پوست يك زن تجربه كنم ولي نه تو ايران كه براي راحت بودن مجبوري زنانگي خودت رو ناديده بگيري
هر چه چشم و گوش بسته تر باشي ، محجوبتر و مقبولتري اما اگر از بخت بد پاتو از گليمت فراتر بگذاري اونوقت مي بيني كه همون چشم هايي كه تو رو فرشته ميديدند به صورت لكاته ميبينندت.
اگر بلند بخندي اونم تو خيابون كه سبكي . يك كمي اهل قرتي بازي باشي كه جلفي اگ با مردها هم راحت باشي و بگي و بخندي كه ديگه جنده اي و....
با ياداوري همه اين خصوصيات تاپ فرهنگ ايراني ديدم بهتراينه كه به جاي حق انتخاب جنسيت ، در درجه اول حق انتخاب محل تولدم رو داشته باشم

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/352


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: