تركيه در نيمه نهايي

شنبه 1 تیر 1381

چه كسي فكر ميكرد پاي تركيه به نيمه نهايي برسه. با اينكه طرفدار سنگالي ها از پيروزي تركيه خوشحال شدم. تركها خيابانهاي بروكسل را به اماكن رقص وپايكوبي بدل كرده بودند وصداي بوق ماشينها لحظهاي قطع نمي شد. محله تركها غرق در شادي وفريادهاي زنده باد تركيه شده بود. حيف كه دوربينم را به همراه نداشتم تا چند عكس از دختران و پسراني كه پرچم تركيه را با افتخار در دست تكان مي دادند بگيرم. ريخت برخي از بلژيكي ها ديدني بود كه با نگاهي متعجب به اين مهاجران پيروز مي نگريستند. دلم خنك شد، تركهايي كه از قشرهاي اجتماعي حاشيه اي به حساب ميايند از بلژيك تو جام جهاني جلوتر هستند. اميدوارم كه آلمان هم ببازد و كمي باد اتحاد مشترك اروپا بخوابد. البته به عنوان يك شهروند بلژيكي از باخت بلژيك ناراحت شدم ولي از آنجايي كه خود نيز مهاجر هستم از شادي مهاجرين شاد مي شوم.
آرزو به دلم ماند ه به جايي مراجعه كنم و از من نخواهند اسم فاميلم را هجي كنم. نيمه جان ميشوم تا دكتر اسمم را بالاي نسخه جا بدهد. هي بايد يادآور شوم كه بخش دومش مهم نيست و محل تولد مادر و پدرم هست. خلاصه اينكه مهاجر بودنم هميشه آسان نيست.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/299


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: