زندانی

سه شنبه 24 بهمن 1385

درها بسته اند و هفته هاست که فشار هیچ دستی را تجربه نکرده اند٬ لولاها زنگار بسته اند اما٬ زندانی غریبه نیست٬ زندانی همیشه همان است٬ همیشه همان بوده است٬ زندانی خود زندانبان است٬ او آنقدر با آوای زنجیرهایش خو گرفته که دیگر خواب هیچ کلیدی را نمیبیند٬

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/562


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: