حالم خوب است

یکشنبه 24 آذر 1381

به سالن مي آيم و با ديدن تلاش انوار نور براي خزيدن از درز پردها به درون اتاق پرده ها رامي كشم. بيرون هوا ملايم به نظر مي رسد از سوز و سرماي چند روز پيش آثاري نمانده. احساس خوبي دارم ، خواب ديشبم عميق بوده و انگار در طي شب كوله بار خستگي ام را در جايي جا گذاشته ام. شايد هم چند ليوان شرابي كه به سلامتي برادرم با دوستانم سر كشيدم اين آرامش را به جانم برگرداند. باري حالم خوب است. دوست دارم بنويسم. دوست دارم يك راهپيمايي دو ساعته در جنگل بكنم. يا بروم باشگاه و كمي ورزش كنم. خلاصه همانطور كه مي بينيد اين يكشنبه به هيچوجه يكشنبه كسالت باري نخواهد بود.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/223


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: