پاییز

دوشنبه 25 مهر 1384

به ایستگاه اتوبوس میرسم. اثری از مسافران در انتظار نیست. گویی دیر رسیده ام. از برکه پشت سرم صدای مرغابی ها به گوش میرسد. سرم را برمی گردانم و پاییز را می بینم که زیر پای درخت نشسته و برگهایش را به معامله گذاشته است. درخت اما گوش به سیمای آب چسبانده و از او چاره میجوید.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/433