عادت می کنیم

سه شنبه 9 خرداد 1385

عادت می کنیم ، به نبودن، به جای خالی بشقاب بر میز، به نیمه خالی رختخواب ، به سردیش. به محو شدن بوهای آشنا. به نامه هایی که در همان روز باز نمی شوند و بر هم در گوشه ایی از میز انبار می شوند. به نشیدن صدای تلفن همراهش . به جای خالیش پای کامپیوتر.
عادت می کنند، یادشان می رود عادتها یشان را، عادتهایت را. عادتهایمان را. دلشان برایت شور نمی زند. همه چیز چنان عادی می شود که انگار همیشه هینطور بوده. نگاه دیگران بر روزمرگیت چنان بادی می شود که می روبد رد پای آنکسی را که به نبودنش عادت کرده ای ، آنکسی که نبودنت خو گرفته است. انسان انگار برای عادت کردن بدنیا می آید.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/523


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: