سرما خوردگی

پنجشنبه 9 بهمن 1382

سرمای سختی خورده ام و از دیروز بعد از ظهر که از دکتر برگشته ام در خانه مانده ام. تا دوشنبه سر کار نباید بروم. برف باریده و همه جا را یک دست سفید کرده.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/408