آرزو

دوشنبه 7 اسفند 1385

دلم میخواهد درهای باز را ببندم و تمامی درهایی که مدتی است بسته مانده اند بگشایم٬ دلم میخواهد رنگ بخرم و به جان دیوارهای خانه بیافتم٬ دلم میخواهد راه بیافتم بی هدف، بی نشانه٬ دلم میخواهد راه بیافتم بدون ساعت، بدون نقشه بدون برنامه٬ دلم میخواهد بازاری پیدا کنم که در آن معنویات خرید و فروش میشوند٬ کمی بی خیالی بخرم ، یا کمی خودخواهی٬ دلم میخواهد نگرانی ها را بفروشم٬ دلم میخواهد دستفروشی را بیابم که شادی را بر چرخ دستی سیارش حراج کرده است و به قیمتی مناسب میفروشد٬

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/568


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: