سیم های رابطه

دوشنبه 14 آذر 1384

انسانی هستم کوچک در گوشه ایی از این دنیای بزرگ با یک عالم سیم تلفن در دور و برم. سیم های رابطی که مرا به همه کسانی که دوستشان دارم مرتبط می کنند. نزدیک می کنند.
سیمهایی که یک سرشان در دست من است و سر دیگرشان در تهران، در رشت، در قشم یا در ویرجینا در مریلند و ....
صداها از فیلتر سیم می گذرند و به گوشم می رسند و من به مرور یاد گرفته ام که چگونه تصویر آنکه در آنور سیم است را با استفاده از لحن صدایش ترسیم کنم. نتیجه کار گاهی شاد، گاهی غمگین، گاهی درمانده، گاهی عصبی است. نتیجه کار تعریفی از زندگی است.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/454