طرح هاي پيشنهادي ۲

جمعه 18 مرداد 1381

طرح هاي پيشنهادي در رابطه با روسپيگري در بلژيك
بخش دوم

هلند اولين كشور در دنيا است كه روسپيگري را قانوني اعلام كرده است. در اول اكتبر سال 2002 هلند با به رسمست شناختن بازاز سكس، اولين كشوري است كه روسپيگري را به عنوان حرفه و شغل و حوزه كاري روسپيگري را به عنوان يك حوزه اقتصادي شناخته است. با اينكه در اين كشور بازار سكس از ساليان پيش به صورت علني وجود داشت، ولي امري بود غير قانوني كه دولتمردان در مورد آن چشم پوشي مي كردند.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/270


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: