نيلوفر هاي آبي

جمعه 21 تیر 1381

امروز مرخصي داشتم، هوا خوب بود و ما در پارك نزديك خانه مان گشتي زديم.همه چيز بوي طراوت مي داد، باران، غباراز سيماي روز شسته بود و حالا همه چيز آينه وار ميدرخشيد. دوربينم همراهم بود و توانستم از نيلوفرهاي آبي كه از لابلاي برگها سر در آورده بودند عكس بگيرم.جند روز گذشته ما شاهد بازي گرگم به هواي آفتاب و ابر بوديم، خيسي چمن زير پايمان شهادت از گذار مكرر گله ابرها از آسمان بالاي سرمان مي داد. حالا ما داشتيم از قايم شدن ابرها پشت انبوهي از درختان استفاده مي كرديم. خورشيد با سماجت كود كانه اي هنوز داشت دنبال ابرها مي گشت و ما قبل از اينكه ابرها را پيدا كند خودمان را به خانه رسانده بوديم.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/283

فهرست سايت هاي که به اين مطلب لينک داده اند:

» "Big Titties" نوشته "Big Titties"
Big titties   Big titties     [ادامه مطلب]

دنبالکDecember 20, 2005 06:48 PM


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: