خانه تکانی

سه شنبه 15 اسفند 1385

با گذشت زمان من بیشتر و بیشتر به این نتیجه میرسم که اشیاء شکسته را نمیشود چسب زد و به شکل قبلشان در آورد٬ چیزی که شکست باید دور ریخته شود٬ وگرنه ممکن است که در دستان کس دیگری خرد شود و طرف را زخمی کند٬ باید به دنبال یک خاک انداز و یک جارو رفت، خرده شیشه ها را کم کم از گوشه و کنار جمع کرد با دقت در کیسه کوچکی ریخت وبعد هم آنها را در سطل اشِغال ریخت٬
من از چسب زدن خسته شده ام، از امید بیخود داشتن خسته شده ام٬ من از خوشبینی و شانس دوباره به روابطی که مانند گلدانی شکسته میمانند خسته شده ام٬ دلم میخواهد چکمه هایم را به پا کنم، هر چیز که قرار است با یک فشار کوچک بشکند و خرده هایش تا مدتی پاهای مرا زخمی کنند زیر پا گذاشته و با یک فشار خرد کنم و بعد هم بریزم در سطل آشپزخانه٬
بهار کی میرسد، هوس خانه تکانی کرده ام من امسال٬ دلم را هم خواهم تکاند تا تنها و تنها آنهایی که جایشان در قلبم ثابت است در آن بمانند٬

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/572


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: