جای خالی مادربزرگ

یکشنبه 31 اردیبهشت 1385

باز هم نبودم. یک بار دیگر هم نبودم. مادر بزرگ برای همیشه رفت و من در کنارش نبودم تا یک بار دیکر در بیکران آبی چشمانش بنگرم و به او بگویم گه چقدر دوستش داشته ام و دارم . مادربزرگ چشمنش را برای آخرین بار در روز پنجشنبه ساعت شش بعد از ظهر بست و دیگر نگشود. مادر بزرگ زنی مهربان بود با قلبی که همه ماها در آن جای داشتیم. مادر برزرگ مانند هیچکس نبود، مانند خودش بود. گوهری که 82 سال درخشید و لطفش را از هیچ کدام از ما دریغ نکرد.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/520


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: