اين جمله از «يونگ» است

یکشنبه 12 خرداد 1381

اين جمله از «يونگ» است و من باهاش موافقم شما چطور؟

مرد در تمام زنها دنبال «زن» ميگردد در صورتي كه زن در صدد يافتن تمام مردها در «مرد» است. اين جمله ميتونه تمايل زنان را به وفاداري نسبت به همسر توجيه كند. حتي در اروپا ميزان وفا داري در زنان بيشتر از مردان است. در مجله اي خواندم كه در فرانسه زنان وقتي به دنبال رابطه با مرد ديگري مي روند كه نياز به يك رابطه عاطفي پيدا مي كنند. اين در مورد مردها صادق نيست و از قرار معلوم مردها عموما به دليل تنوع در رابطه جنسي به همسرانشان وفادار نيستند.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/330


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: