تولد

یکشنبه 20 آذر 1384

جند نفر از آدمها اگر حق انتخاب داشتند دوست داشتند متولد شوند و پا به این دنیابگذارند؟ خودم قادر به پاسخ به این پرسش نیستم. یعنی راستش بستگی دارد این سوال را در چه زمانی از من بکنند.
سال پیش شاید پاسخی منفی میدادم. در حال حاضر احساس می کنم توانسته ام جایی را که دنبالش بودم کمابیش بیابم. درست مانند گیاهی که توانسته تا آنجا که امکان دارد ریشه در زیر پایش تنیده باشد.
امروز تولد چهل سالگی یکی از دوستان نزدیک من است که بیش از هجده سال است با هم دوستیم. از پله های نردبان بیست سالگی و سی سالگی با هم بالا رفته ایم. با هم خندیده ایم، رقصیده ایم، گریسته ایم. در ابتدای چهارمین دهه زندیگیش، بهترین ها را برایش آرزو می کنم.
امیدوارم که در زن چهل ساله، تمامی آنچه را که در سالهای قبل از امسال در جستجویش بود بیابد. امیدوارم سالهای سال، سالم و شاد باشد.
امروز میخواهم بانوشتن این چند خط به او بگویم که چقدر دوستش دارم و چقدر در پیچ و خم این سالها توانسته ام روی دوستیش، همدلیش، محبت بی دریغش حساب کنم.
فرح روز عزیز تولدت مبارک.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/459