بايگاني مطالب January 2002 | بازگشت به صفحه اولشبگردی

چهارشنبه 10 بهمن 1380 | لينک ثابت | تجربيات کاري | 0 نظر | 0 دنبالک

بايگاني مطالب January 2002 | بازگشت به صفحه اولبی همگان بسر شود ، بی تو بسر نمی شود

دوشنبه 8 بهمن 1380 | لينک ثابت | يادداشت ها | 0 نظر | 0 دنبالک

بايگاني مطالب January 2002 | بازگشت به صفحه اولUne rencontre entre deux enfances

جمعه 5 بهمن 1380 | لينک ثابت | شعر | 0 نظر | 0 دنبالک

بايگاني مطالب January 2002 | بازگشت به صفحه اولنوستالژی

پنجشنبه 4 بهمن 1380 | لينک ثابت | يادداشت ها | 0 نظر | 0 دنبالک

بايگاني مطالب January 2002 | بازگشت به صفحه اولخود فروش

چهارشنبه 3 بهمن 1380 | لينک ثابت | يادداشت ها | 0 نظر | 0 دنبالک

بايگاني مطالب January 2002 | بازگشت به صفحه اولحریق

دوشنبه 1 بهمن 1380 | لينک ثابت | شعر | 0 نظر | 0 دنبالک

بايگاني مطالب January 2002 | بازگشت به صفحه اولستاره

دوشنبه 1 بهمن 1380 | لينک ثابت | شعر | 0 نظر | 0 دنبالک

بايگاني مطالب January 2002 | بازگشت به صفحه اولAvec toi le ciel m'appartient

دوشنبه 1 بهمن 1380 | لينک ثابت | يادداشت ها | 0 نظر | 0 دنبالک

بايگاني مطالب January 2002 | بازگشت به صفحه اولSa voix,celle qui me rappele

یکشنبه 23 دی 1380 | لينک ثابت | يادداشت ها | 0 نظر | 0 دنبالک

بايگاني مطالب January 2002 | بازگشت به صفحه اولLa nuit plus belle que

شنبه 22 دی 1380 | لينک ثابت | يادداشت ها | 0 نظر | 0 دنبالک

بايگاني مطالب January 2002 | بازگشت به صفحه اولJe veux tracer ma route,

پنجشنبه 20 دی 1380 | لينک ثابت | يادداشت ها | 0 نظر | 0 دنبالک