ستاره

دوشنبه 1 بهمن 1380

تنها يك ستاره تنها يكي به تكامل آسمان مانده است
كدامين باد او را با خود خواهد اورد
تا هماغوشي ابرها لحظه اي بيش نمانده
آسمان بارور خواهد شد
ميدانم ميدانم

شعر | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/374


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: