موضوع اين صفحه: شعر | بازگشت به صفحه اول


بیخوابی

چهارشنبه 8 آذر 1385 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

ترازو

پنجشنبه 11 اسفند 1384 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

ستارگان

پنجشنبه 22 فروردین 1381 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

در تاريكترين شبها حتي در

جمعه 10 اسفند 1380 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

آشنایی

سه شنبه 7 اسفند 1380 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

در سوگ پدر

جمعه 3 اسفند 1380 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

وعده هاي شبانه

پنجشنبه 2 اسفند 1380 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

مي تواني بماني

یکشنبه 14 بهمن 1380 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

Une rencontre entre deux enfances

جمعه 5 بهمن 1380 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

حریق

دوشنبه 1 بهمن 1380 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک

ستاره

دوشنبه 1 بهمن 1380 | لينک ثابت| 0 نظر | 0 دنبالک