ترازو

پنجشنبه 11 اسفند 1384

دیشب در خواب به دنبال ترازو می گشتم. روبرویم اتبوهی از بایدها و نبایدها بود و من نمی دانستم وزن کدامیک بر دیگری می چربد. در صندوق بزرگ خاطرات کودکی ترازوی کوچکی داشتم. کور مال کورمال در صندوق را یافتم . در دسته کلیدم اما کلید صندوق پیدا نمی شد. در صندوق بسته یود و من نمی دانستم چطور از آنهمه چیزی که در آن به یادگار مانده بود چشم بپوشم.

شعر | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/497


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: