ستارگان

پنجشنبه 22 فروردین 1381

دردنياي من ستارگان چونان كوچ نشينانند
دردنياي من ستارگان هميشه مهاجرانند
بر بالهاي بادسفر مي كنندو باد چه بي دريغ ميوزد
دردنياي من سرنوشت آسمان را بادها رقم ميزند
يك عبور خرامان باد كافي است تا روشني دامن برچيند
آنگاه ردايي سياه بر سيماي آ سمان من
و اشك بي امان ابرها در سوگ نور

شعر | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/347


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: