دلگرمی

دوشنبه 10 فروردین 1388

پیغامت درست به موقع رسید٬ وقتی که با تردید قدمهایم را تند کرده بودم تا دیر نرسم٬ وقتی که نمی دانستم دوست دارم برسم یا نه؟ به موقع به دادم رسیدی٬ صدای نفسهایم را می شنیدم و هر چه صدا بیشتر می شد ترسم بیشتر می شد٬ هر چه ترسم بیشتر می شد قلبم تندتر می تپید٬ می خواستم بیاستم و به دیواری تکیه کنم که پیغام تو رسید٬
هوایی تازه در ششهای من دمیده شد وبقیه راه را مانند تو یک زن جوان بیست ویکساله طی کردم٬
جریان زندگی را حس کردم٬ خودم را به دستش سپردم تا فراز و نشیب های جدید دیگری را تجربه کنم٬

| بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/610


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: