دنیای من

چهارشنبه 24 مرداد 1386

دنیای من، دنیای کسانی است که از کنار لحظه ها گذشته اند٬ دنیای کسانی که وقتی باید چشمانشان را باز می کردند، آنها را بسته اند٬ دنیای کسانی که خواب مانده اند و صدای زنگ ساعت را نشنیده اند٬ دنیای کسانی که همهیشه فکر کرده اند که هنوز وقت دارند و هنوز هم فکر می کنند که دیر نشده است٬
هر روز با چند تایشان سر و کله میزنم و گاهی از حرکت کند و آهسته شان چنان لجم می گیرد که دوست دارم فریاد بزنم٬ نگاهشان می کنم٬ به حرفهایشان گوش میدهم و وقتی که باید حرف بزنم، حرف میزنم٬ وقتی نمی فهمند تکرار میکنم و باز هم تکرا می کنم و بعد که می روند در عضلاتم دردی شدید احساس می کنم٬

تجربيات کاري | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/579


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: