پالایش

دوشنبه 8 اسفند 1384

می خواهم پاک کنم. ولی پاک کنی که مناسب باشد پیدا نمی کنم. چگونه نقش بسته اند بر دفتر ذهنم اینها؟ چطور می شود همه چیز را شست، یا به دست باد سپرد. بلند ترین قله ها را باید جست شاید برای میعاد با باد؟ یا عمیقترین اقیانوس ها را که آنچه در عمق شان ته نشین می شود هرگز به سطح برنگردد؟

| بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/495


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: